Informacje dla pacjentów

Zasady refundacji. Jak uzyskać refundację?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby cierpiące na przewlekłe dolegliwości mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie kosztów zakupu wyrobów medycznych i przedmiotów ortopedycznych. Decyzję o przyznaniu pacjentowi uprawnienia do refundacji pieluchomajtek, wkładów lub podkładów chłonnych podejmuje lekarz na podstawie diagnozy lekarskiej. Wystawienie zlecenia polega na wstępnej weryfikacji uprawnień pacjenta do ubezpieczenia zdrowotnego i określenia jednostki chorobowej.

Poniżej przedstawiamy w trzech krokach, co należy zrobić, aby taką refundację uzyskać.

W ramach refundacji wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie istnieje możliwość zakupu wyrobów medycznych z dostawą do domu w Naszym sklepie firmowym CitoNet, mieszczącym się przy ul. Rolna 4 lub dzwoniąc pod BEZPŁATNĄ INFOLINIĘ 800 156 037 lub800 538 061 nie wychodząc z domu !!!, wystarczy posiadać zlecenie i potwierdzany przez NZF Unikalny numer identyfikacyjny.

 

KROK 1

Opcja wizyty w Zakładzie Opieki Zdrowotnej

Aby otrzymać zlecenie na wyroby medyczne objęte refundacja, konieczne jest posiadanie zlecenia na pieluchomajtki, które może wystawić lekarz prowadzący lub inna osoba uprawniona.

Otrzymują Państwo od lekarza zlecenie (wg nowego wzoru), na którym widnieje unikalny numer identyfikacyjny:

 

 

Opcja teleporady

Lub skontaktuj się telefonicznie w ramach teleporady (bez wychodzenia z domu).

Podczas teleporady nie otrzymują Państwo wydrukowanego zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne - tylko w formie elektronicznej, przekazany zostanie smsem (tak jak w przypadku e-recepty) Numer zlecenia (unikalny numer identyfikacyjny).

 

KROK 2

Nie wychodząc z domu i pod BEZPŁATNĄ INFOLINIĘ 800 156 037 lub800 538 061, zamówią Państwo wyroby medyczne.

Nasi specjaliści doradzą w wyborze odpowiednich wyrobów Seni i odpowiedzą na pytania Państwa pytania. Mogą Państwo wybrać produkty chłonne spośród wszystkich dostępnych w refundacji SENI,

  • pieluchomajtek,
  • majtek chłonnych,
  • wkładów anatomicznych,
  • pieluch anatomicznych oraz podkładów chłonnych,
  • Czy wyższych chłonności wkładek na nietrzymanie moczu.

Wystarczy podać naszemu specjaliście unikalny numer identyfikacyjny zlecenia i numer PESEL.

* Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 - 16:00

 

KROK 3

Odbierz zamówioną paczkę w domu na wskazany przez Ciebie adres.

Dostawę realizujemy na terenie województwa Zachodniopomorskiego oraz województwa Lubuskiego.

Za realizację zlecenia zapłacisz przy odbiorze.

Kosztów wysyłki to jedynie 9,99 zł. 

 

 

Ile wynosi refundacja pieluchomajtek dla dorosłych? Limity refundacji na pieluchomajtki.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Zdrowia, które zaczęło obowiązywać od 1 grudnia 2021 przy realizacji zleceń obowiązują kody szczegółowe:

P.100.PL - Pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, majtki chłonne

P.100.WK - Wkłady anatomiczne, podkłady (minimalna chłonność 250 ml)

P.101.PL - Pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, majtki chłonne

P.101.WK - Wkłady anatomiczne, podkłady (minimalna chłonność 250 ml)

Wyżej wskazane kody szczegółowe decydują o wysokości limitu:

 

P.100.PL oraz P.101.PL - limit 1,70 zł dla 1 sztuki (70% refundacji do limitu)

P.100.WK oraz P.101.WK - limit 1,00 zł dla 1 sztuki (70% refundacji do limitu)

Limit ilości wyrobu medycznego pozostał bez zmian do 90 sztuk miesięcznie lub zgodnie z przyznanym uprawnieniem dodatkowym.

Rozporządzenie MZ opublikowane w dniu 15.09.2021r. dostępne jest w Dzienniku Ustaw:

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1691

 

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE ZASAD REFUNDACJI

Mój tata trafił do szpitala, chciałam zawieźć mu pieluchomajtki, ale lekarz rodzinny odmówił wystawienia zlecenia. Czy mógł tak zrobić?

Tak. Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ szpital ma obowiązek zapewnić pacjentowi nieodpłatnie niezbędne wyroby medyczne i środki pomocnicze. Lekarz POZ podczas pobytu pacjenta w szpitalu nie może wystawić zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, a apteka czy sklep medyczny nie może w tym czasie wydać środków pomocniczych.

Byłam wczoraj u lekarza po zlecenie. Po powrocie do domu zauważyłam, że na zleceniu jest podpis lekarza, ale nie ma pieczątki. Czy muszę wrócić do lekarza?

Tak. Osoba uprawniona do wystawienia zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne obowiązkowo musi je podpisać oraz podbić pieczątką imienną zawierającą numer prawa wykonywania zawodu. Ponadto na zleceniu obowiązkowo musi znaleźć się również czytelna pieczątka przychodni wystawiającej zlecenie wraz z numerem REGON. Zlecenie bez ww. danych/pieczątek będzie odrzucone przez NFZ.

Mam kartę z NFZ, która była ważna do grudnia 2014 r., ale są na niej jeszcze wolne rubryki. Czy muszę wyrabiać nową kartę czy mogę realizować zlecenia, aż skończą się wolne miejsca?

Karta wydana przez NFZ ważna jest tylko do czasu wskazanego na pierwszej stronie w miejscu „ważna do”. Po upływie tego okresu należy udać się do NFZ w celu wystawienia nowej karty. Zlecenie zrealizowane po upływie ważności karty będzie odrzucone przez NFZ.

Pracuję dla Firmy, która siedzibę ma w Niemczech i ubezpieczony jestem w Niemczech. Czy w Polsce też mogę kupować wyroby medyczne na refundację?

Tak. Osoby posiadające ubezpieczenie w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej mogą korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej pod warunkiem posiadania dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie w kraju UE. W przypadku realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne takim dokumentem jest Poświadczenie wystawione przez NFZ w Polsce potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Należy taki dokument okazać podczas realizacji wniosku.

Czy posiadając zlecenie wystawione przez lekarza na 3 miesiące muszę wykupić od razu wszystko?

Nie. Lekarz może wystawić zlecenie na maksymalnie 3 miesiące, ale to Państwo decydujecie czy zrealizujecie wniosek na jeden, dwa czy trzy miesiące. Proszę o tym poinformować osobę realizującą zlecenie, która odnotuje w karcie zaopatrzenia (wystawianej przez NFZ) na jaki okres zrealizowali Państwo zlecenie. Na jej podstawie lekarz będzie miał informację, że może ponownie wystawić zlecenie na pozostałe miesiące, w których nie było realizacji.

Czy jeśli lekarz na zleceniu napisał „pieluchomajtki” to czy mogę wykupić też inny asortyment np. wkłady, podkłady lub pieluchy anatomiczne?

Tak. To Państwo decydujecie jaki asortyment najbardziej wam odpowiada. Możecie Państwo również łączyć asortyment w ramach zlecenia np. 30 szt. pieluchomajtek, 30 szt. podkładów, nie więcej jednak niż 60 szt. w miesiącu.

Czy mogę jedno zlecenie wykupywać na raty (np. 30 szt. dziś i 30 szt. za tydzień)?

Nie. Zlecenie na zaopatrzenie w środki pomocnicze jest jednorazowe, a data realizacji jest jednocześnie data odbioru towaru. NFZ nie uznaje zleceń realizowanych na raty.

Czy jeśli lekarz wystawił zlecenie na przyszły miesiąc to mogę je wykupić już dziś?

Nie. Zlecenie można zrealizować wyłącznie w miesiącu, na który jest wystawione. W przypadku zleceń wystawionych na więcej niż jeden miesiąc można je realizować w miesiącach, na które jest wystawione, ale nie za miesiące, które upłynęły. Czyli np.: zlecenie wystawione na okres: czerwiec-lipiec-sierpień, w czerwcu można zrealizować na 3 miesiące, w lipcu już tylko na 2, a w sierpniu na 1.

Podobno obowiązują nowe wzory zleceń, czy to oznacza, że „starych” już nie przyjmujecie?

Tak. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (z dnia 6 grudnia 2013 r.) od 1 lipca 2014 r. obowiązuje nowy wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne. W związku z tym, zlecenia wystawiane po tym dniu bezwzględnie muszą być wypisane przez lekarza na nowym druku. Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie refundował środków pomocniczych zrealizowanych na podstawie zlecenia wystawionego na „starym” druku. Prosimy zwrócić uwagę lekarzowi, aby zlecenie, które Państwo otrzymali było zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami. Na Naszej stronie internetowej w zakładce Informacje dla Pacjentówznajduje się wzór zlecenia określony przez Ministra Zdrowia.

Na drugiej stronie zlecenia od lekarza jest rubryka „Podpis i pieczątka pracownika oddziału wojewódzkiego NFZ”. Czy to znaczy, że z każdym zleceniem muszę iść do NFZ po pieczątkę?

Nie. Na nowym wzorze zleceń istnieje taki zapis, ale procedura potwierdzania zleceń się nie zmieniła. Narodowy Fundusz Zdrowia potwierdza w tej części tylko zlecenia, na podstawie których wystawia tzw. Kartę Zaopatrzenia (Kartę potwierdzenia uprawnienia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie) czyli tylko jeśli nie posiadali Państwo wcześniej Karty Zaopatrzenia lub poprzednia Karta straciła ważność.

Lekarz wystawił mojej mamie zlecenie na wózek inwalidzki. Do tej pory realizowałem u Państwa zlecenia na pieluchomajtki. Czy macie Państwo również wózki inwalidzkie?

Tak. Posiadamy umowę z NFZ na refundację zarówno Środków Pomocniczych czyli pieluchomajtek, cewników urologicznych, worków do zbiórki moczu, materacy przeciwodleżynowych jak również Przedmiotów Ortopedycznych czyli ortez, stabilizatorów, balkoników oraz wózków inwalidzkich różnego rodzaju. W naszej ofercie znajdują się produkty renomowanych producentów, istnieje również możliwość indywidualnego dostosowania produktów do potrzeb klientów. Nasi pracownicy posiadają bogate doświadczenie i służą pomocą przy doborze odpowiedniego sprzętu.

 

Informujemy, że mogą Państwo zgłaszać swoje wątpliwości i pytania osobiście w siedzibie Firmy lub pod numerami tel. 800-156-037 i 800-538-061. Na każde z nich Nasi pracownicy udzielą fachowej odpowiedzi i pomogą w rozwiązaniu problemu.